Skip links

Business Intelligence (BI) και διαχείριση δεδομένων

Αν είστε μια μικρομεσαία επιχείρηση και δυσκολεύεστε να καταλάβετε τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών της αγοράς στην οποία απευθύνεστε, τότε μάλλον κάτι πρέπει να αναθεωρήσετε στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών σας. 

Αναρωτηθείτε.

Υπάρχει κάποια τακτική συλλογής δεδομένων; Λαμβάνετε τις αποφάσεις σας με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά; Υπάρχει κάποιο τμήμα ή εργαζόμενος που ασχολείται αποκλειστικά με την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις πωλήσεις της εταιρίας σας, με το λανσάρισμα νέων κωδικών, την επαναληπτικότητα των πωλήσεων ή το ποσοστό των επιστροφών επί του τζίρου; 

Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τις πλατφόρμες Business Intelligence και να ενημερωθείτε για τις ευεργετικές τους δυνατότητες κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης.

Η φιλοσοφία του Business Intelligence (BI) αφορά στη διαδικασία κατά την οποία τα χαοτικά ποσοτικά δεδομένα μιας επιχείρησης [που προέρχονται μέσα από software τιμολόγησης, αποθήκης, CRM, κ.λπ.] μπορούν να συλλεχθούν, αποθηκευτούν και παρουσιαστούν ως χρήσιμες πληροφορίες. Ενδεικτικά, η ανάλυση των πληροφοριών αυτών μπορεί να συμβάλλει στα ακόλουθα:

  • Στον εντοπισμό προβλημάτων που σχετίζονται με το δίκτυο πωλήσεων, τη διανομή, το πελατολόγιο, το κωδικολόγιο, τον ανταγωνισμό, την τιμολογιακή πολιτική, κα.
  • Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών που έχουν γίνει ή γίνονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
  • Στην αξιολόγηση της ποιότητας του πελατολογίου
  • Στη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος
  • Στον έλεγχο των προϋπολογισμών και του πλάνου πωλήσεων
  • Στον έλεγχο της πορείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας
  • Στην επίτευξη του στόχου πωλήσεων και κερδοφορίας

Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια νέα θεώρηση και φιλοσοφία στην εταιρία, όπου όλες οι αποφάσεις θα είναι προϊόν τεκμηριωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης.

Πως λειτουργεί όμως αυτό στην πράξη;

Με τη χρήση διαφόρων εφαρμογών και ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το Microsoft Power BI, Scoro, Dundas BI, Targit, κ.λπ. τα δεδομένα μιας επιχείρησης βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο πίνακα [αρχείο] απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες αναφορές και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης που μας ενδιαφέρει.

Το βασικό ωστόσο για μια επιχείρηση είναι να μπορεί να διαχωρίσει τα ποιοτικά από τα ποσοτικά δεδομένα, δηλαδή τις πληροφορίες που δεν μπορούν να εκφραστούν με αριθμούς σε σχέση με εκείνες που μπορούν. 

Πως μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να εφαρμόσει το BI στις δραστηριότητές της;

Αρχικά θα πρέπει να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας. Τι δεδομένα χρειάζεστε, πως θα τα συλλέξετε; Τι συμπεράσματα θέλετε να εξάγετε;

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξτε το σωστό εργαλείο BI ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας αλλά και τον προϋπολογισμό σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα συστήματα για την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας και ότι διαθέτετε το κατάλληλο προσωπικό.

Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσετε σιγά σιγά. Εφαρμόστε το BI για αρχή σε ένα τμήμα όπως τις πωλήσεις ώστε να εξοικειωθεί το προσωπικό και να κατανοήσετε τις λειτουργίες του.

H μεθοδολογία του Business Intelligence αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις που στοχεύουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική από εξιδεικευμένα άτομα του χώρου που θα σας κατευθύνουν στη λύση που χρειάζεστε αλλά και στους δείκτες που πρέπει να παρακολουθείτε, σε καθημερινή βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη του πλάνου πωλήσεων αλλά και των ευρύτερων επιχειρησιακών στόχων.

Από το 2007, η #RayConvertous παρέχει ολοκληρωμένες εμπορικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες έχοντας βοηθήσει μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση των συνεργατών της εταιρίας μας, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών του management, του marketing και της επικοινωνίας, εγγυάται το τελικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα που σας απασχολεί.