Θάνος Κιούσης

Θάνος Κιούσης

Digital Marketing Expert

Ο Digital Expert της ομάδας μας. Πτυχιούχος Πληροφορικής, με χρόνια εμπειρία σε μεγάλα και απαιτητικά έργα, κατευθύνει τους συνεργάτες του αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές στο χώρο του Performance marketing.

Πιστοποιημένος από την Google, βαθύς γνώστης των social media, εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής και digital marketing αλλά πάνω απ’ όλα, ανήσυχο πνεύμα με δημιουργικό τρόπο σκέψης.