Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Commercial Strategy Planning

Όταν ξεκινάμε συνεργασία με ένα νέο πελάτη τον αντιμετωπίζουμε ως συνεργάτη μας. Η αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία του, αποτελεί αντικείμενο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Marketing & Communication Planning

Η στρατηγική κατεύθυνση ενός οργανισμού καθορίζεται από το πλάνο marketing της εταιρίας. Το marketing plan υλοποιείται είτε σε ετήσια βάση είτε σε περιπτώσεις που απαιτείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Internal Procedures Redesign

Οι συνεργάτες μιας εταιρίας είναι πολύ συχνά εγκλωβισμένοι στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των επιμέρους τμημάτων. Αντιμετωπίζουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Planning and Budgeting

Τα τμήματα marketing και πωλήσεων καλούνται είτε σε ετήσια είτε σε εξαμηνιαία βάση να καταρτίζουν πλάνα προβλέψεων εξόδων αλλά και εσόδων. Πολλές φορές δε, κατά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Brand Identity, Packaging, Brand Building

Το χτίσιμο του brand προάγει την αξία ενός προϊόντος και το κάνει πιο αναγνωρίσιμο στο πέρασμα του χρόνου. Η στρατηγική του brand building που θα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Creative

Όταν η ομάδα μας αναλαμβάνει μια νέα εργασία ή καμπάνια, φροντίζουμε να διαθέτουμε επαρκή χρόνο στον πελάτη μας προκειμένου να προσεγγίσουμε λεπτομερώς τις ιδιαιτερότητες της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Media Planning & Buying

Διαμορφώνουμε ένα πλάνο μέσων και προσδιορίζουμε το που, πότε και πόσο συχνά πρέπει να τοποθετείται ένα μήνυμα έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το σωστό κοινό την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Digital

Καθώς το internet καταλαμβάνει συνεχώς χώρο στην επικοινωνία, η επιτυχία μιας διαφημιστικής καμπάνιας καθορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Content Marketing

Στο χώρο του internet το εύρος των δεδομένων και του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης (SEO).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Public Relations

Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες μάς κάνει να εστιάζουμε 100% στις ανάγκες τους προσεγγίζοντας στρατηγικά κάθε ζήτημα εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας. Με άξονα τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ