Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Commercial Strategy Planning

Όταν ξεκινάμε συνεργασία με ένα νέο πελάτη τον αντιμετωπίζουμε ως συνεργάτη μας. Η αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία του, αποτελεί αντικείμενο

Read more
Marketing & Communication Planning

Η στρατηγική κατεύθυνση ενός οργανισμού καθορίζεται από το πλάνο marketing της εταιρίας. Το marketing plan υλοποιείται είτε σε ετήσια βάση είτε σε περιπτώσεις που απαιτείται

Read more
Internal Procedures Redesign

Οι συνεργάτες μιας εταιρίας είναι πολύ συχνά εγκλωβισμένοι στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των επιμέρους τμημάτων. Αντιμετωπίζουν

Read more
Planning and Budgeting

Τα τμήματα marketing και πωλήσεων καλούνται είτε σε ετήσια είτε σε εξαμηνιαία βάση να καταρτίζουν πλάνα προβλέψεων εξόδων αλλά και εσόδων. Πολλές φορές δε, κατά

Read more
Brand Identity, Packaging, Brand Building

Το χτίσιμο του brand προάγει την αξία ενός προϊόντος και το κάνει πιο αναγνωρίσιμο στο πέρασμα του χρόνου. Η στρατηγική του brand building που θα

Read more
Creative

Όταν η ομάδα μας αναλαμβάνει μια νέα εργασία ή καμπάνια, φροντίζουμε να διαθέτουμε επαρκή χρόνο στον πελάτη μας προκειμένου να προσεγγίσουμε λεπτομερώς τις ιδιαιτερότητες της

Read more
Media Planning & Buying

Διαμορφώνουμε ένα πλάνο μέσων και προσδιορίζουμε το που, πότε και πόσο συχνά πρέπει να τοποθετείται ένα μήνυμα έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το σωστό κοινό την

Read more
Digital

Καθώς το internet καταλαμβάνει συνεχώς χώρο στην επικοινωνία, η επιτυχία μιας διαφημιστικής καμπάνιας καθορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα

Read more
Content Marketing

Στο χώρο του internet το εύρος των δεδομένων και του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης (SEO).

Read more
Public Relations

Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες μάς κάνει να εστιάζουμε 100% στις ανάγκες τους προσεγγίζοντας στρατηγικά κάθε ζήτημα εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας. Με άξονα τους

Read more