Media Planning & Buying

Media Planning & Buying
Καταρτίζουμε το τελικό διαφημιστικό πλάνο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία του media buying στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Διαμορφώνουμε ένα πλάνο μέσων και προσδιορίζουμε το που, πότε και πόσο συχνά πρέπει να τοποθετείται ένα μήνυμα έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το σωστό κοινό την κατάλληλη στιγμή με το σωστό μήνυμα και με στόχο να προκαλέσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στα πλαίσια του καθορισμένου προϋπολογισμού.

Είτε αφορά συγκεκριμένο προϊόν είτε συνολική κατηγορία προϊόντων που αναλαμβάνουμε να προωθήσουμε, φροντίζουμε να μελετήσουμε σε βάθος τα χαρακτηριστικά της αγοράς, τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος, τον ανταγωνισμό, το αγοραστικό κοινό. Λαμβάνουμε δε υπόψη, τους στόχους, την κερδοφορία, το διαθέσιμο budget και την ευρύτερη στρατηγική του brand. Καταρτίζουμε το τελικό διαφημιστικό πλάνο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με την αγορά του απαραίτητου χώρου/χρόνου (media buying) στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες media buying σε ποικίλα Μέσα όπως: τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ..